REGISZTRÁCIÓ

Belépés

Elfelejtett jelszó

KÉRDÉS BEKÜLDÉSE

Jelszó módosítása

Városmajor megújítása
tájépítészeti tervpályázat
Nyertesek
KÖSZÖNTŐ
a pályázatról
A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. mint Ajánlatkérő nyílt tájépítészeti tervpályázatot hirdet a Városmajor megújítását célzó beruházás tervezésére vonatkozóan.
Kiíró jelen tervpályázat keretében olyan modern, a kor és az élhető, fenntartható városok szellemiségének megfelelő közpark kialakítására vonatkozóan vár tájépítészeti javaslatokat, amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és értékelési szempontokat. A pályaművek elkészítése során figyelemmel kell lenni a fejlesztés egységes stratégiai célkitűzéseire, melyek között szerepel a közpark zöldfelületének növelése, a mai kor elvárásainak megfelelő parkberendezés- és infrastruktúra megteremtése, a közösségi terek megújítása és a közpark gépjárműterhelésének csökkentése.
A Városmajor a XII. kerületben található, fontos közlekedési csomópontok, intézményi és lakóterületek vonzáskörzetében. Kiemelkedően jó elérhetőséggel rendelkezik, ám elsősorban a környező városrészek lakói keresik fel. A park zöldfelülete és berendezései, burkolatai jelenleg rossz állapotban vannak, mely elsősorban a teljeskörű megújítás elmaradásának és a fenntartás hiányosságainak köszönhető. A történeti jelentőségének és értékének megfelelő állapot megteremtése régóta igény a Városmajorban. 
A pályaművekkel szemben alapvető tervezői elvárás a meglévő, jó állapotú értékek megőrzése és védelme. Az épített értékek, úgy mint a Városmajori Jézus szíve plébániatemplom vagy a parkban található műalkotások védelme mellett érzékeny tervezői figyelmet követelnek meg a park idős fái is.
A tervpályázat értékelését szakavatott bírálóbizottság végzi, mely a Magyar Állam és a Budapest Fejlesztési Központ delegáltjai mellett Budapest Főváros és Hegyvidéki Önkormányzat küldötteiből, a szakmai és civil szervezetek képviselőiből áll össze.
A tervpályázat célja, hogy a tervpályázati eljárást követően történjen meg a vonatkozó, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására és az alapján a tervezési szerződés megkötésére.
A projekt megvalósulásával a Városmajor a jövőben a történeti jelentőségéhez méltó módon lesz képes tovább erősíteni a fővárosban betöltött kiemelkedő kultúrtörténeti, rekreációs és ökológiai szerepét. A beruházás egy olyan lehetőség, mely segítségével Budapest egyik legrégebbi közparkja újul meg, a városlakók színvonalas és élhető környezetének megteremtése érdekében.
ÜTEMEZÉS
00
:
00
:
00
:
00
2022. január 4.

A tervpályázati regisztráció és a tervpályázati dokumentáció elérésének kezdete

00
:
00
:
00
:
00
2022. január 11.

Helyszíni szemle

00
:
00
:
00
:
00
2022. január 12., 17:00

Kérdések beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2022. január 28.

Válaszok határideje

00
:
00
:
00
:
00
2022. március 9., 12:00

Pályaművek beérkezésének határideje

00
:
00
:
00
:
00
2022. március 29.

Eredményhirdetés

A HELYSZÍN MÚLTJA ÉS ADOTTSÁGAI
Bevezető
 
A Kormány a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint elkötelezettségét fejezte ki a városmajori közpark fejlesztése iránt. A Budapest Fejlesztési Központ ennek megfelelően 2019-ben megkezdte a projekt előkészítését, melynek során a tervpályázatot és a tervezést alátámasztó dokumentumokat, tanulmányokat készítette el. A fejlesztés jelentős mérföldköveként a Budapest Fejlesztési Központ nyílt eljárású, tájépítészeti tervpályázatot kíván meghirdetni, hogy kiválassza a Városmajor megújításának tervezőjét.

Városmajor, Buda első közparkja

A tervezési helyszín Budapest XII. kerületében helyezkedik el, a Szilágyi Erzsébet fasor – Krisztina körút – Városmajor utca – Diós árok – Szilágyi Erzsébet fasor által határolt területen. Fontos része a Budai Zöld Korridor unikális, városszerkezet alakító zöldhálózati rendszernek, mely a Városmajor – Vérmező – Tabán – Gellért-hegy parkokat tengelyre fűzi fel az Ördög-árok völgyelete mentén. Történeti jelentősége vitathatatlan: a Budavárosi Tanács 1784-ben javasolta II. József indítványára, hogy a város tulajdonában lévő Városmajor területét alakítsák át nyilvános közkertté. A javaslat sikerrel járt, II. József rendelkezésével született meg az első budai közkert, a Városmajor.
 

Tallherr József terve a Városmajor szabályozására, 1785. (Forrás: BFL XV.16.a.204.11)


Története során a Városmajor kiterjedése és használata sokat változott. A kezdetben korzózásra használt közkedvelt polgári sétakert a 19. század végére funkcióját, használóit és állapotát tekintve is leromlott, fenntarthatatlanná vált és súlyosan elhanyagolt lett, növényzete tönkrement.
 

Kistemplom 1931-ben (Fotó: Fortepan / Sütő János)

Az Árkay-féle templomegyüttes (Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar)


Jelentős felújításra a két világháború között került sor, ekkor épült meg a park legértékesebb műemlék épületegyüttese, a Városmajori Jézus Szíve plébániatemplom, valamint ebben az időben fedték be a Városmajoron keresztülfolyó patak, az Ördög-árok medrét.
 


Korzózás a parkban, 1939. (Fotó: Fortepan / Lissák Tivadar)


A második világháború pusztításait követően a park fejlődésére elsősorban az új funkciók megjelenése és a fokozatos, sokszor átgondolatlan beépítés volt jellemző. A park látogatói számára közkedvelt funkciók – pl. Dalányi-féle minta-játszótér – mellett egyre növekedett a közhasználat elől elzárt funkciók száma és az általuk elfoglalt, a parkból kivett terület is. Mára a park egykori zöldfelülete csaknem felére csökkent.

 

Játszótér, 1967. (Fotó: Fortepan / Hlatky Katalin-Főkert)

Tervezési helyszín
A városmajori közpark területe ma közel 100.000 m2. A tervezési feladat fókuszában a közpark területe áll, melynek átfogó – zöldfelületére, berendezésire és kiszolgáló funkcióira is kiterjedő – megújítására évtizedek óta fennáll az igény. Nem szabad azonban megfeledkezni a Városmajor eredeti, beépítések és zárvány területek nélküli állapotáról. A fejlesztés fontos stratégiai célkitűzése a közpark területének növelése, ezért bővítési potenciál vizsgálata fontos a tervezés során. A közpark belső úthálózata és annak burkolata rossz állapotú, a sötét, gyephiányos parkrészek üresen állnak. Különös hangsúlyt kap a park berendezéseinek korszerűsítése, a rekreációs funkciók bővítése és megújítása, valamint a fák és a növényzet értékvédő kezelése. A park és a környező városrész ökológiai viszonyainak javítása érdekében vízfelülettel egészülhet ki a Városmajor, mely a parklátogatók számára új kikapcsolódási lehetőséget nyújthat majd. A park valamennyi konfliktusának azonosítása és az azokra tájépítészeti eszközök alkalmazásával adott válaszok adják a fejlesztési koncepció kidolgozásának alapját.Városmajor látképe (Fotó: Schneller Domonkos)

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
Elnök dr. Fürjes Balázs

dr. Fürjes Balázs

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Bemutatkozás

Irányításával épült az Akvárium, a Sorsok Háza és a Gül Baba türbéje. 
Több budapesti zöldfejlesztés fűződik a nevéhez, az Orczy-kert teljes megújítása és kibővítése, a Puskás Aréna és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem körüli közparkok kialakítása. 
Első jelentős városépítő munkája, a Budapest Sportcsarnok leégése után a Papp László Sportaréna volt. Magyarország nemzeti stadionja, a 2020-as Európa-bajnokságnak otthont adó Puskás Aréna felépítése is az ő érdeme. Egyetemeket is épített: a Ludovika és a MOME új campusát. Vállalatvezetőként és jogászként tizenöt évet töltött a magánszektorban.
Társelnök dr. Jámbor Imre

dr. Jámbor Imre

Mőcsényi-díjas
tájépítész professzor

Bemutatkozás

Több mint száz megvalósult kertművészeti, szabadtérépítészeti terv, 170 jelentősebb szakmai publikáció, és hat könyv szerzője. 1969-től dolgozott a Kertészeti Egyetemen, majd annak jogutódjainál. A Kert- és Szabadtértervezési Tanszék vezetője, a Tájépítészeti Kar dékánja, majd a BCE stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese volt. A MÉK tájépítészeti tagozatának alapítója és első elnöke, a ’4D’ Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat lapalapító főszerkesztője. Tudományos tevékenységének fókusza a kortárs kertművészet és szabadtérépítészet elmélete, a településökológia, a zöldfelületi rendszerek fejlesztése.
Tag dr. Szentkirályi Alexandra

dr. Szentkirályi Alexandra

Kormányszóvivő

Bemutatkozás

1987-ben született Budapesten, végzettsége szerint jogász – diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte. A kezdetektől politikával, közélettel foglalkozik: dolgozott a Nézőpont Intézetnél, tagja volt a Fővárosi Közgyűlésnek, majd 2014-től Tarlós István főpolgármester helyettese. Hozzá tartozott a sport, a turizmus, a kultúra, a városmarketing és a szociális ügyek is. A város élhetőségét fontos szempontnak tartja és támogatja is az ilyen ügyeket. 2020-tól Magyarország Kormányának szóvivője.
Tag dr. Schneller Domonkos

dr. Schneller Domonkos

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára

Bemutatkozás

Dr. Schneller Domonkos az ELTE Jogi Karán végzett, főként városfejlesztési kérdésekkel foglalkozik. Jelenleg a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. Olyan nagyszabású létesítményfejlesztésekben vett részt, mint például a FINA 2017 vizes VB létesítményei, a Puskás Ferenc Stadion, a Groupama Aréna, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kampusza. A Budapest Déli Városkapu Fejlesztés tervpályázat bíráló bizottságának tagjaként, a Budapest Diákváros – Nagyvásártelep és környezete építészeti tervpályázat zsűrijének pedig elnökeként járult hozzá a testület munkájához. Budapest fejlesztéséért végzett tevékenysége körében irányítja a fővárosi zöldfejlesztési projektek kormányzati előkészítését, így az elmúlt években aktívan részt vett a Városmajor megújításában is. A fotózás szerelmeseként számos eseményt, illetve az épített és természeti környezet gyönyörű részleteit örökíti meg.
Tag Erő Zoltán

Erő Zoltán

Budapest főépítésze, műemléki területen szakértői jogosultsággal rendelkező Ybl-díjas építész

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1982-ben diplomázott. 1988-89-ben a Centre for the Conservation of Historic Houses and Towns, Leuven (Belgium) műemléki szakmérnöki diplomát szerzett. A Palatium Stúdió Kft. vezető építészeként műemléki, városfejlesztési, városrehabilitációs feladatokat végzett. Részt vett a 4-es metró állomásainak tervezésében és több budapesti köztér felújítási programjában. Dolgozott az Európa Tanács és az Európai Unió műemléki feladatokkal foglalkozó csoportjaiban, oktatóként a Budapest Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszékén, és vezette a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti szakmai kollégiumát. 2020 óta Budapest főépítésze.
Tag Vitézy Dávid

Vitézy Dávid

Vezérigazgató
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

A közgazdász végzettségű szakember 2020 februárja, vagyis a megalakulás óta a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, amely a kormány Budapest-fejlesztési munkájának szakmai műhelyeként jött létre. Ide tartozik az agglomerációt és Budapestet érintő állami közlekedési és városfejlesztési beruházások irányítása, így a Déli Körvasút építése, az elővárosi vasúti- és hévvonalak felújítása, a Budai Fonódó villamos meghosszabbítása, a Városmajor megújítása vagy az új Csepeli közpark kialakítása. Ezt megelőzően a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület alapító- és elnökségi tagja, szóvivője volt, majd a Budapesti Közlekedési Központot irányította vezérigazgatóként 2010 és 2014 között. A közösségi közlekedés fejlesztését felügyelő miniszteri biztos volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 2015-ben hat hónapig, 2016 januárja óta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
Tag Bardóczi Sándor

Bardóczi Sándor

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Budapest főtájépítésze

Bemutatkozás

1998-ban diplomázott okleveles tájépítész mérnökként. Két évtizedes pályafutása alatt részt vett a településrendezésben (pl. több budapesti és Budapest környéki településrész, megyei jogú város tervezési munkái), a regionális tervezésben (pl. Vas-megye, a Szigetköz regionális tervezései), a táji- és természeti örökségvédelemben (pl. a Tokaj-Hegyalja világörökségi előterjesztésnek előkészítése), a városfejlesztésben, a városi zöldhálózatok tervezésében (pl.  Balatonboglár IVS, Óbuda-Békásmegyer ITS, Margitsziget Stratégiai Terv, AngyalZöld Koncepció), a kerttervezésben (pl. Kálvária domb rekonstrukció - Polgár, Országbíró lakótelep rehabilitáció és a Máriagyűdi kegytemplom környezetrendezése), valamint a szakmai érdekképviseletben, a szakújságírói tevékenységekben. Ezüst Ácsceruza-díjas. Címzetes egyetemi docens. 2019-től Budapest főtájépítésze.
Tag Barcza Dániel

Barcza Dániel

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem stratégiai és kutatási rektorhelyettese

Bemutatkozás

DLA tájépítész tervező, habilitált egyetemi docens, jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem stratégiai és kutatási rektorhelyettese. Az elmúlt években részt vett a MOME campusfejlesztés szakmai programjának kidolgozásában és megvalósításában, valamint a MOME Innovációs Központ kialakításában és szakmai irányításában. Egyetemi docensként a fenntartható tervezés, öko-design, a klíma adaptáció és szociális design szakterületeit oktatja és kutatja. Tájépítészként hazai és nemzetközi építész és tájépítész irodákban foglalkozott városi közterek, parkok és zöld infrastruktúra tervezésével, valamint fenntarthatósági tanácsadással. Munkáját 2015-ben a magyar kormány Herman Ottó innovációs díjjal tüntette ki.
Tag Hapszné Tarcsafalvi Eszter

Hapszné Tarcsafalvi Eszter

Hegyvidéki Önkormányzat főépítésze

Bemutatkozás

Építész tervezőként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2009-ben került a Hegyvidéki Önkormányzathoz. 2010-től Dr. Somogyi Botond főépítész mellett szakmai titkárként dolgozott, majd 2014-ben kapott főépítészi kinevezést. Építészeti-műszaki tervek bírálata mind a Hegyvidéki Tervtanács elnökeként, mind tervpályázati formában gyakori feladat számára. Aktívan részt vesz a Hegyvidék fejlesztési céljainak meghatározásában, önkormányzati fejlesztések előkészítésében (pl. Normafa-rehabilitáció, Hegyvidék Főutcája). Kimagasló, emberközpontú városfejlesztési tevékenységéért a Hegyvidéki Önkormányzat 2018-ban elnyerte a Hild-díjat.
Tag Nagy Dénes

Nagy Dénes

Zöldfelület-fejlesztési vezető
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Okleveles agrármérnök, növényvédelmi mérnök. Diplomáját 2001-ben szerezte a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi karán. A diploma megszerzése után a FŐKERT Parképítő Kft-nél kezdte meg pályafutását építésvezetőként. 2004-től Budapest Főváros kiemelt zöldfelületeihez kapcsolódóan park-, és fasor fenntartási főmérnökként folytatta munkáját a FŐKERT Nonprofit Zrt-nél. 2007-től zöldfelület-fejlesztési igazgatóként dolgozott tovább a FŐKERT Nonprofit Zrt-nél, ahol tervezés-döntéselőkészítési feladatoktól a kivitelezésen át egészen a műszaki ellenőrzésig terjedt feladatköre. 20 évnyi munkatapasztalat megszerzése után, jelenleg a BFK Budapest Fejlesztési Központ zöldfelület-fejlesztési vezetőjeként folytatja szakmai munkáját.
Tag dr. Orlóci László

dr. Orlóci László

Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke, ELTE Füvészkert igazgatója, MATE TTDI tudományos főmunkatársa, kertészmérnök

Bemutatkozás

1985-ben a Kertészeti Egyetemen szerzett okleveles kertészmérnök diplomát, majd az ELTE Füvészkertben kezdett dolgozni, főkertészként. Azóta is itt dolgozik, 2004-től igazgatói tisztségben. 2008 és 2012 között szervezte és irányította a Füvészkert teljeskörű rekonstrukcióját, melynek elismeréséül az ELTE a Pro Universitas elismerésben részesítette. Génmegőrzési, valamint gyűjteményes kertek gyakorlatban történő fenntartásának kiváló szakértője. 1986-ban alapította meg saját faiskoláját, ahol főleg örökzöldek, lomblevelűek szaporítási és termesztéstechnológiai elméleteit vitte át a gyakorlatba. Munkája elismeréseként Fleischmann Rudolf díjban részesült. Mérnöktanári képesítést is szerzett, miután befejezte a doktori iskolát is. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, csoportvezetője a Dísznövénytermesztési és Zöldfelületgazdálkodási Kutatócsoportnak. Munkája elismeréséül 2021-ben Az év Agrárembere címet vehette át és a Magyar Érdemrend Polgári tagozata Lovagkereszt kitüntetésben részesült.
Tag dr. M. Szilágyi Kinga

dr. M. Szilágyi Kinga

Tájépítész, MATE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, a Magyar Építész Kamara delegáltja

Bemutatkozás

Okleveles tájépítészmérnök, egyetemi tanár, a MÉK delegáltja. A Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola külső tagjaként és az MTA Tájépítészeti Albizottságának elnökeként vesz részt a tudományos szakmai életben, aktív kutatóként és szakértőként, doktorhallgatók témavezetőjeként. Az M&M Architektész Építésziroda Kft ügyvezetője és tájépítész tervezője. Főbb kutatási, szakértői területei: kertművészet, élő örökség védelme, barokk fasori örökség, klímaváltozás és történeti kertek, városi zöldinfrastruktúra.
Tag Lukács Zoltán

Lukács Zoltán

Magyar Faápolók Egyesületének elnöke, minősített faápoló, kertészmérnök

Bemutatkozás

1988-ban szerzett okleveles kertészmérnök diplomát. Azóta vállalkozásai a kerttervezéstől a faápoláson át, a parktervezés, építés és fenntartás számos területén működnek sikeresen. Faápolási módszereket kutat, fejleszt, a sikeres külföldi gyakorlatot ülteti át a hazai projektekbe. Évek óta dolgozik a hazai kertészeti közéletben is: a Magyar Faápolók Egyesületének elnökeként, a Magyar Díszkertészek Szövetségének vezetőségi tagjaként és a Magyar Nemzeti Agrárkamara Díszkertész Alosztályának vezetőjelént. Vezető szerepe volt a középszintű faápoló képzés és a felsőfokú faápoló szakképzés megszervezésében, ahol napjainkban is oktat.
Tag Baraczka Katalin

Baraczka Katalin

Kertészmérnök, vezető tervező

Bemutatkozás

Diplomáját a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán szerezte, ahol lehetősége volt Ormos Imre szemináriumát hallgatni. Ötven éven át tervezett kertet, parkot, tájat, sokféle léptékékű és jellegű sikeres munka tervezésében vett részt. Dolgozott a FŐKERT, a Bécsi Kertészeti Vállalat, a BUVÁTU (BFVT) munkatársaként, ahol városrendezési feladatoktól a kiviteli tervekig a zöldfelületek tervezésének minden elemében részt vett. Később kollégáival megalapította a VÁR-KERT Kft.-t, ahol közterek, intézmények, lakóparkok kertjeit tervezte, végigkísérve azokat a megvalósulásig. Számos díjazott tervpályázat alkotótársa volt, 2010-ben Ormos Imre emlékérmet kapott.
Tag Tóth Csaba

Tóth Csaba

Magasépítési kiemelt vezető szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME), ezt követően tervezőként Münchenben, egy nagy építőipari cégnél dolgozott, majd hazatérve öt évig az IPARTERV tervezője volt. Később egy német ingatlanfejlesztő cégnél vezette a teljes magyarországi tervezési folyamatot, majd egy magyar ingatlanfejlesztő társaság tervezési és kivitelezési igazgatójaként, később vezérigazgatójaként több budapesti irodaház és lakóépület fejlesztését végezte. Az utóbbi években Fürjes Balázs kormánybiztos által irányított, építészszakmai szempontból is rendkívül kiemelkedő beruházások előkészítését, tervezését és kivitelezését vezette. Május óta tanácsadóként segíti a Budapest Fejlesztési Központban a Magasépítési és zöldfejlesztési főigazgatóság és Fürjes Balázs munkáját.
Tag Puskás-Dallos Péter

Puskás-Dallos Péter

Woodapest Egyesület elnöke

Bemutatkozás

A Megasztár című tehetségkutató 3. évadában tűnt fel, és azóta az ország egyik legnépszerűbb előadójának számít. Zenekara, a The Biebers a nagyobb fesztiválok és klubok rendszeres fellépője országszerte. Gyakran találkozni vele a televízióban is, ötödik éve ül az RTL Klubon látható X-Faktor mentorszékében, valamint műsorvezetőként is láthatta a nagyérdemű a Celeb vagyok ments ki innen! és a ValóVilág powered by Big Brother című műsorokban. Pár éve váltott vegán étkezésre, emellett elhivatott környezetvédő, melyek kapcsán a social media felületein is szívesen buzdítja a követőit, hogy az apró lépések mennyire hasznosak tudnak lenni az emberiség jövőjét illetően. A Woodapest egyesület elnökeként célja, hogy kertész és tájépítész szakemberekkel megerősítve, a civil és a fenntartói szféra összefogásával biodiverzitást segítő szigeteket telepítsenek önkéntesek bevonásával, elősegíteni a természetvédelmi célkitűzések megvalósítását, természeti értékek védelmet városi környezetben. Peti alapította meg a Füri ZeneTér nevű közösséget, kórust, melynek célja, hogy a gyerekek megismerkedhessek a zenével modern oktatási módszeren keresztül, együtt muzsikálhassanak azokkal az előadókkal, akiknek a műveit éneklik. A közösség egy éve egyesületté alakult, mellyel céljuk, hogy segítség a hátrányos helyzetű gyerekeket főként sporteszközökkel és hangszerekkel, adományokkal
Tag Unger Zsuzsa

Unger Zsuzsa

Városmajori Parkbarátok Egyesületének elnöke

Bemutatkozás

Hat évtizede Városmajor környéki lakos, jelenleg a Városmajori Parkbarátok egyesületének elnöke. Fő célkitűzésük, hogy a terület eljusson igazi park állapotába. A környéken megmozdulásokat, önkéntes munkákat szerveznek, és beadványokat fogalmaznak, javaslatokat tesznek a fővárosi és kerületi illetékesekhez fordulva. A Kertészeti Főiskolán végzett élelmiszertechnológusként, majd ilyen beosztásban dolgozott 16 éven át. Utolsó munkahelye az Akadémiai Kiadó volt, itt szerkesztőségi titkárként dolgozott. Nyugdíjazása után az Új Kalász című lap számára szemléletformáló cikkeket írt, ezek összegyűjtve, könyv alakban is megjelentek Zöld olvasó címmel.
Póttag Molnár Beáta

Molnár Beáta

zöldfelület-fejlesztési referens, tájépítész
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Tájépítészmérnökként diplomázott 2018-ban a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékén. Az egyetem után 2019 végéig Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályán dolgozott, ahol többek között városfejlesztési pályázatokban, projektekben vett részt. Ezt követően a Budapest Fejlesztési Központtal szoros együttműködésben a Miniszterelnökségen folytatta munkáját. 2020 végétől a Budapest Fejlesztési Központ Magasépítési és zöldfejlesztési főigazgatóságán zöldfelület-fejlesztési referenseként dolgozik, ahol fő projektje közé tartozik a Gellért-hegyi közpark tájépítészeti megújítása.
Póttag Rab Judit

Rab Judit

Városépítészeti osztályvezető, építész
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Egyetemi és posztgraduális tanulmányait a BME Építészmérnöki karán és az ENSAP Lille egyetemen végezte. Szakterülete az építészet, a városépítészet, a városok újszerű infrastruktúrái, a településfejlesztés. A BME Urbanisztika Tanszékének meghívott oktató és kutató munkatársa. Korábban gyakorló építészként és városépítészként praktizált, majd a Lechner Tudásközpont vezető beosztású munkatársaként az okos város fejlesztési módszerek hazai bevezetésén dolgozott. Jelenleg a Budapest Fejlesztési Központ Városépítészeti osztályát vezeti, a fejlesztési projektek megfelelő városépítészeti tartalmú és minőségű tervezésének koordinálásáért felel.
SZAKÉRTŐK
Pető László

Pető László

Tervezési programnak való megfelelőség
Consultant Kft.

Bemutatkozás

1979-ben végzett a BME Építőmérnöki karán, szerkezetépítő mérnökként. Tervezői, kivitelezői, ingatlanfejlesztői, beruházás lebonyolítói évtizedek után 2016 óta a Consultant Mérnöki Iroda Kft. társtulajdonos ügyvezetője. Nagyberuházások projektvezetői, műszaki ellenőri, mérnök tanácsadói feladatait látja el az iroda. 2011 és 2020 között a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségét vezette elnökként.
dr. Schneller István

dr. Schneller István

Építészeti-urbanisztikai szakértő

Bemutatkozás

Építészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, jelenleg a Tájépítészeti Kar professor emeritusa. Szakmai életútját tervezőként kezdte a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben. 1991-94-ig Budapest főváros műszaki ügyekért felelős főpolgármesterhelyettese volt. 1994-2006-ig Budapest főépítésze. 2006-2017-ig a Szent István Egyetem Tájépítész Kara tanszékvezető egyetemi tanára volt. 2017 óta ugyanott, valamint az ELTE Társadalomtudományi Karának óraadó tanáraként oktat urbanisztikát és építészetet. Szakmai életútja során elsősorban a terület és településrendezés kérdéskörével foglalkozott. A tárgykörben megjelent válogatott írásai „Az építészeti tér minőségi dimenziói” címmel láttak napvilágot. Urbanisztikai tárgykörben, cikkek és egyéb írások formájában, több közéleti kérdésben is állást foglalt.
dr. Gyorgyevics Benedek

dr. Gyorgyevics Benedek

Üzemeltetési szakértő
Városliget Zrt.

Bemutatkozás

A Városliget Zrt. vezérigazgatója, jogász és ingatlanfejlesztő. Korábban a Körics Euroconsulting társalapítójaként projekt- és településfejlesztéssel foglalkozott 2005-ig, a következő 10 évben a DunaCity Budapest városrehabilitációs projektet vezette. Ezt követően nevezték ki a Liget Budapest Projekt vezérigazgató-helyettesévé, majd 2016-ban vezérigazgatójává. Két kiskorú fiúgyermek édesapja, akik miatt az elmúlt években sok időt töltött a lakhelyéhez legközelebbi közparkban, a Városmajorban. Szenvedélyes kerékpáros, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagja. A Liget Budapest projekt a teljes nyugati világ legjelentősebb kulturális városfejlesztési projektje. Az épített és a természeti környezet összhangja olyan egyedi karaktert kölcsönöz Magyarország első közparkjának, amelyet számos nemzetközi díjjal ismertek el az elmúlt években. Legutóbb a parkrehabilitáció kapta meg a rangos Tájépítészeti Nívódíjat.
Gábor Péter

Gábor Péter

Tájépítészeti szakértő
Fővárosi Önkormányzat

Bemutatkozás

Tájépítészmérnökként végzett a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, MA fokozatot az University of Leicester-en szerzett Urban History témában, majd PhD fokozatot a Corvinus Egyetemen. Kutatási területe a városi területek megújítási lehetőségei voltak a közterületek példáján. Tervezőként szabályozási, területrendezési tervek készítésével, zöldhálózati stratégia alkotással foglalkozott. 2012-2020 között környezetgazdálkodási ágazatvezetőként koordinálta a XIII. kerület AngyalZÖLD stratégiájának megvalósítását. 2020-tól a Fővárosi Önkormányzat újonnan alakult Tájépítészeti Osztályán vezeti a zöldinfrastruktúra-fejlesztési csoportot.
Andor Anikó

Andor Anikó

Tájépítészeti szakértő
Tervpályázat lebonyolító képviselője

Bemutatkozás

Ybl díjas táj- és kertépítész, városrendezési szakmérnök, c. egyetemi tanár. A Debreceni Egyetem Építész Kar meghívott előadója, a MOME Doktori Iskola témavezető tanára. A LAND-A Táj- és Környezettervezési Műterem alapítója, az Ormos Imre Alapítvány kuratóriumi elnöke. Több hazai- és nemzetközi díjazott tervpályázat társzerzője és zsűritagja. Számos országos jelentőségű táj- és kertépítészeti munka vezető tervezője (Komárom városközpont, MOM Park, Hódmezővásárhely Kulturális Központ, Bp. X. Szt. László tér, Graphisoft Park I. és IV. ütem, Gül Baba türbe – függőkert környezetrendezési tervei).
Ambrus György

Ambrus György

Megvalósíthatósági és költség szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Építőmérnökként végzett a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán. 2018-ban a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjánál lett tervezési igazgató, ahol egyes állami beruházások előkészítési és tervezési folyamatok irányításáért felelt, majd 2020-tól a Budapest Fejlesztési Központ feladati körében a magasépítési beruházások irányításért felel. Nevével több beruházás kapcsán lehet találkozni, ilyen például az NKE Ludovika Campus beruházás (2012-2014), a MOME Campusfejlesztés lebonyolítása (2014-2019), illetve a Gül Baba türbe és környezete komplex fejlesztés beruházás teljes lebonyolítása (2016-2018). Jelenleg a Budapest Fejlesztési Központ Magasépítési és zöldfejlesztési Főigazgatóságát vezeti.
Németh Annamária

Németh Annamária

Tájépítészeti szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Tájépítészmérnökként diplomázott 2017-ben a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékén. Az egyetem után 2019 februárjáig Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Városépítési Főosztályán dolgozott, ahol többek között városfejlesztési pályázatokban, projektekben vett részt. Ezt követően a Budapest Fejlesztési Központtal szoros együttműködésben a Miniszterelnökségen folytatta munkáját. 2020 végétől a Budapest Fejlesztési Központ Magasépítési és zöldfejlesztési főigazgatóságán zöldfelület-fejlesztési referenseként dolgozik, ahol fő projektje a Városmajor megújítása.
Frankfurt Beatrix

Frankfurt Beatrix

Tervezési programnak való megfelelőség
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

London South Bank University-n szerezte meg építésztervezői diplomáját 2012-ben. Londonban három és fél évig, többnyire masterplan-ek kialakításában, magasházak, hotelek és 30-250 lakásos lakóegységeket tervezésében vett részt. Emellett a London South Bank University Építész karán 2012-től óraadó tanárként dolgozott. Ezt követően, a budapesti Olimpiai pályázat Építészeti és Várostervezési csapatában dolgozott a Várostervezési Igazgató jobbkezeként. 2017 második felétől a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjában (későbbiekben Budapest Fejlesztési Központban), a Budapest Déli Városkapu Fejlesztés programiroda csapatában a dél-pesti terület mestertervének nemzetközi építészeti tervpályázatát bonyolította, ezt követően pedig a nyertes pályázóval a terület mestertervének tervezéséért felelt vezető projektmenedzserként.
Mészáros Ábel

Mészáros Ábel

Városépítészeti szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Okleveles építészmérnökként végzett 2002-ben a BME Építészmérnöki karán. Tíz éven át dolgozott építészként középületek, műemlék-rekonstrukciók tervein. 2012-től foglalkozik urbanisztikával, előbb Budapest főépítésze mellett volt városfejlesztési munkatárs, később a Lechner Tudásközpont kutatója lett, építészet- és várostörténeti, valamint okos város témákban. Rövid ingatlanfejlesztési kitérő után most a BFK városépítészeti vezető szakértője. Rendszeresen segíti a BME Urbanisztika tanszék munkáját diplomák opponálásával, TDK konferenciákon zsűrizéssel. Szívügye a hazai későmodern építészet, számos tudományos és ismeretterjesztő cikk szerzője a témában. A Városmajori Gimnázium egykori diákjaként legizgalmasabb kamaszéveit töltötte a Majorban, mostanában már tizenéves gyerekeivel látogatja a park sportpályáit.
Mojzes Petra

Mojzes Petra

Közlekedési szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

2014-ben építőmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), 2018-ban szerezte meg az okleveles bánya- és geotechnikai mérnök diplomáját a Miskolci Egyetemen. 4 évet dolgozott út- és forgalomtechnikai tervezésben, majd projektmenedzserként került 2018-ban a jelenlegi munkahelyére közlekedésfejlesztési projektmenedzser munkakörbe, ahol 2021 májusban nevezték ki fenntartható városi mobilitásfejlesztési projektigazgatóvá. Jelenleg olyan fontos budapesti állami fejlesztések irányításáért felel, mint a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütemének előkészítése és a Városliget környezetének közlekedésfejlesztése.
Kovács Bendegúz

Kovács Bendegúz

Részvételiségi szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Kovács Bendegúz regionális- és környezetgazdászként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen. Urbanistaként elsősorban a városi közösségépítés és kommunikáció a szakterülete. Kommunikációs menedzserként felügyelt több fenntarthatósághoz és városi zöldfelületekhez kapcsolódó projektet is a Hegyvidéki Önkormányzat színeiben, PR tanácsadóként pedig több nemzetközi multinacionális cég hazai kommunikációját is segítette. Hangsúlyosan foglalkozott Budapest város- és közlekedéstörténetének bemutatásával városi tematikus séták, városi játékok és köztéri installációk fejlesztésének keretében. 2020 óta a Budapest Fejlesztési Központ részvételiségi projektmenedzsere, ahol zöldfejlesztések, valamint vasúti és városi infrastrukturális fejlesztések társadalmasításáért felel.
dr. Sirály Katalin

dr. Sirály Katalin

Jogi és közbeszerzési szakértő
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda

Bemutatkozás

Diplomáját 1998-ban szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 1999-ben a Birminghami Egyetem emberi jogi képzésén vett részt, amelynek keretében Londonban ügyvédi irodáknál és civil szervezeteknél dolgozott. Pályáját nemzetközi ügyvédi irodában, valamint a Közép Európai Egyetem alkotmányjogi tanszékén kezdte. Később Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármester-helyettesi és Főpolgármesteri Iroda jogi és közigazgatási tanácsadójaként dolgozott. 2007-től a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda vezetőjeként végzi munkáját. 2009-től hivatalos közbeszerzési tanácsadó, jelenleg felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 2017-ben a Dublini Ügyvédi Kamara képzésén közbeszerzési tanulmányokból oklevelet szerezett. Ügyvédként együttműködésben dolgozik a közép-európai ügyvédi irodákat tömörítő PONTES Legal ügyvédi hálózattal.
dr. Kovács Tímea

dr. Kovács Tímea

Jogi és közbeszerzési szakértő
Budapest Fejlesztési Központ

Bemutatkozás

Pécsett végzett jogászként. 2011 óta foglalkozik közbeszerzési eljárások lebonyolításával, több éve felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként. 2021. novembere óta a BFK Beszerzési és Közbeszerzési osztályának vezetőjeként dolgozik.
Baukovácz Krisztina

Baukovácz Krisztina

Tervpályázati szakértő
Tervpályázat lebonyolító képviselője

Bemutatkozás

Építészmérnöki diplomáját 1982-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetemen. A következő hét évben az Építésügyi Tájékoztatási Központ szerkesztőségvezetőjeként dolgozott, szakmai kiadványok, tanulmányok szerzőjeként, emellett magántervezőként is tevékenykedett. Időközben Esztétika diplomát, majd mérnök-közgazdász szakoklevelet szerzett. 1989 óta tanácsadóként működik, előbb a Macon Rt-ben, majd a KPMG-ben, ahol partner és a tanácsadási üzletág vezetője volt. MBA diplomáját angol nyelven szerezte. Kollégáival 2004-ben alakította meg és azóta is vezeti a Xellum Kft-t. Számos megvalósíthatósági tanulmány, kiemelkedő nagyberuházás előkészítése, projektmenedzsmentje, tervpályázatok lebonyolítása fűződik a nevéhez.
Schieszler Máté

Schieszler Máté

Tervpályázat lebonyolító szakértője
CÉH zRt.

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki karán, az Urbanisztika Tanszéken diplomázott 2019-ben. 2017 óta lebonyolítóként dolgozik a CÉH zRt.-ben, ahol olyan projektekben vett részt, mint a Magyar Állami Operaház megújítása, Eiffel Műhelyház kialakítása. Mérnök tanácsadóként közreműködött a Budapest Déli Városkapu mestervének kidolgozásában, illetve a kapcsolódó Dunai Evezős Központ, illetve Dunai Evezős pálya terveztetésében. Tervpályázat lebonyolítójaként dolgozott a Nagyvásártelep és Környezete Építészeti tervpályázatban.